WIELKI FINAŁ TRANSGRANICZNEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ „KREATYWNOŚĆ NIE ZNA GRANIC”
19-21 WRZEŚNIA WE LWOWIE !
INTEGRACJA EDUKACYJNA I KULTURALNA DZIECI Z POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY
W RAMACH „DNIA EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY” - ŚWIĘTA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

IDEA KONKURSU

W KONKURSIE MOGŁY BRAĆ UDZIAŁ WSZYSTKIE SZKOŁY Z OBSZARU WSPARCIA PROGRAMU, KTÓRE DO 15 KWIETNIA 2013 ROKU ZGŁOSIŁY ZESPOŁY ZŁOŻONE Z UCZNIÓW W WIEKU MINIMUM 12 LAT I WYPEŁNIŁY DOKUMENTY APLIKACYJNE ZŁOŻONE Z 5 ZADAŃ. NAJWIĘCEJ PUNKTÓW MOŻNA BYŁO OTRZYMAĆ ZA OPRACOWANIE GIER FINAŁOWYCH DLA MIESZANYCH, TRANSGRANICZNYCH ZESPOŁÓW. DO TURNIEJU FINAŁOWEGO ZOSTAŁO ZAPROSZONYCH 17 NAJLEPSZYCH ZESPOŁÓW REPREZENTUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE REGIONY WCHODZĄCE W SKŁAD OBSZARU WSPARCIA PROGRAMU - WOJEWÓDZTWA LUB OBWODY (ZE WZGLĘDU NA UZYSKANIE TEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW NIEKTÓRE REGIONY SĄ REPREZENTOWANE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ SZKOŁĘ). DO KONKURSU PRZYSTĄPIŁY ŁĄCZNIE 94 SZKOŁY Z TRZECH PAŃSTW.

PRACA ZESPÓŁU SZKÓŁ W TUCHOWICZU

ARCHIWALNE DOKUMENTY KONKURSOWE

Application school comp Evaluation Grid of the Application Form