2016-12-20

Strona Programu 2014-2020 w wersjach narodowych

Uprzejmie informujemy, że strona internetowa Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 działa już w narodowych wersjach językowych. Od dziś wszystkie informacje związane z nowym Programem będą dostępne na stronie www.pbu2020.eu/pl

czytaj więcej »


2016-12-19

Informacja dotycząca generowania Koncepcji Projektów

Jednym z kluczowych aspektów skutecznego aplikowania w trwającym naborze wniosków jest zapewnienie, że suma kontrolna na wersji papierowej i elektronicznej wniosku jest identyczna. Wymóg ten jest przedstawiony w Podręczniku Programu Część I – Aplikant (pkt. 3.1.1) oraz instrukcji do generatora wniosków. Informowaliśmy o tym także na szkoleniach w trakcie naboru. 

czytaj więcej »


2016-12-13

Nowy Oddział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 w Rzeszowie już działa!

12 grudnia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Podsekretarz Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak podpisali umowę na funkcjonowanie w Rzeszowie Oddziału w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

czytaj więcej »


2016-12-12

Materiały ze szkoleń dla aplikantów

Uprzejmie informujemy o zakończeniu szkoleń dla aplikantów w ramach trwającego pierwszego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

czytaj więcej »


2016-12-05

Zmiany do Załącznika 9 do Podręcznika Programu. Część I – Aplikant

Uprzejmie informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do Załącznika nr 9 do Podręcznika Programu Część I – Aplikant „Metryki wskaźników produktu i rezultatu”.

czytaj więcej »


2016-12-01

Zmiana programu szkolenia dla beneficjentów wiodących w Rzeszowie

2016-11-29

Robocze tłumaczenie Podręcznika Programu Część I - Aplikant jest dostępne

2016-11-29

Poradnik wnioskodawcy – skorzystaj z doświadczenia poprzedników!

2016-11-28

Miejsce organizacji szkoleń dla beneficjentów wiodących

2016-11-15

Jak zwiększyć jakość i wartość merytoryczną koncepcji projektowych - spotkanie 1 grudnia 2016 dla partnerów projektów

2016-11-14

Szkolenia specjalne dla beneficjentów wiodących

2016-11-07

Informacja nt. szkoleń organizowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny

2016-11-07

Dodatkowa rejestracja na wybrane szkolenia

2016-11-04

Nowa wersja v.1.5 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!

2016-11-03

Miejsca organizacji szkoleń w Polsce

2016-10-20

Zaproszenie na szkolenia - pierwszy nabór wniosków

2016-10-20

Nowa wersja v.1.4 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!

2016-10-14

Nowa wersja v.1.3 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!

2016-10-12

Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami

2016-10-11

Pierwszy nabór wniosków został uruchomiony!

2016-10-05

W Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów - baza potencjalnych partnerów

2016-09-16

Zaproszenie na konferencję Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

2016-09-15

Nowe, Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI) na starcie

2016-09-12

Wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016 na Ukrainie

2016-09-09

Wystawy fotograficzne na Białorusi - Dzień Europejskiej Współpracy 2016