2016-12-05

Zmiany do Załącznika 9 do Podręcznika Programu. Część I – Aplikant

Uprzejmie informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do Załącznika nr 9 do Podręcznika Programu Część I – Aplikant „Metryki wskaźników produktu i rezultatu”.

czytaj więcej »


2016-12-01

Zmiana programu szkolenia dla beneficjentów wiodących w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianie programu szkolenia dla beneficjentów wiodących w Rzeszowie w dniach 6-7 grudnia 2016 roku. Informacje na temat miejsca organizacji szkolenia oraz nowego programu znjadziecie Państwo tu.

czytaj więcej »


2016-11-29

Robocze tłumaczenie Podręcznika Programu Część I - Aplikant jest dostępne

Uprzejmie informujemy, że dla wygody aplikantów WST opracował robocze tłumaczenie Podręcznika Programu Cześć I – Aplikant wraz załącznikami na język polski do pobrania ze strony informującej o uruchomieniu pierwszego naboru wniosków. 

czytaj więcej »


2016-11-29

Poradnik wnioskodawcy – skorzystaj z doświadczenia poprzedników!

Przedstawiamy Państwu opracowanie pt. Poradnik Wnioskodawcy, które powstało w wyniku spotkań z beneficjentami projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi. 

czytaj więcej »


2016-11-28

Miejsce organizacji szkoleń dla beneficjentów wiodących

W ramach trwającego pierwszego naboru wniosków Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny przygotowuje specjalne szkolenia dla wszystkich beneficjentów wiodących, których koncepcje projektów znajdują się na zaawansowanym etapie przygotowania.

czytaj więcej »


2016-11-15

Jak zwiększyć jakość i wartość merytoryczną koncepcji projektowych - spotkanie 1 grudnia 2016 dla partnerów projektów

2016-11-14

Szkolenia specjalne dla beneficjentów wiodących

2016-11-07

Informacja nt. szkoleń organizowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny

2016-11-07

Dodatkowa rejestracja na wybrane szkolenia

2016-11-04

Nowa wersja v.1.5 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!

2016-11-03

Miejsca organizacji szkoleń w Polsce

2016-10-20

Zaproszenie na szkolenia - pierwszy nabór wniosków

2016-10-20

Nowa wersja v.1.4 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!

2016-10-14

Nowa wersja v.1.3 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!

2016-10-12

Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami

2016-10-11

Pierwszy nabór wniosków został uruchomiony!

2016-10-05

W Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów - baza potencjalnych partnerów

2016-09-16

Zaproszenie na konferencję Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

2016-09-15

Nowe, Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI) na starcie

2016-09-12

Wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016 na Ukrainie

2016-09-09

Wystawy fotograficzne na Białorusi - Dzień Europejskiej Współpracy 2016

2016-09-05

WST poszukuje pracownika na stanowisko Project Managera - ogłoszenie powtórne

2016-08-26

Forum Poszukiwania Partnerów - 28 września, Lublin

2016-08-22

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020

2016-08-05

Szkolenie na temat partnerstwa i źródeł finansowania