2016-09-16

Zaproszenie na konferencję Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

W imieniu Ministerstwa Rozwoju, Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) serdecznie zaprasza przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, uczelni i mediów z obszaru wsparcia na konferencję zamykającą Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wydarzenie o nazwie „Everlasting Partnership" będzie jednocześnie spotkaniem otwierającym Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konferencja odbędzie się w dniu 11 października w Bukowlu na Ukrainie.

czytaj więcej »


2016-09-15

Nowe, Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI) na starcie

1 września 2016 został rozpoczęty proces składania wniosków Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI).  Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego, beneficjenci wiodący wszystkich Dużych Projektów Infrastrukturalnych zostali zaproszeni do złożenia Streszczeń Projektów do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.  Streszczenia DPI powinny zostać przesłane do 30 listopada 2016 roku.

czytaj więcej »


2016-09-12

Wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016 na Ukrainie

Oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 zе Lwowa zaprasza na wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016

czytaj więcej »


2016-09-09

Wystawy fotograficzne na Białorusi - Dzień Europejskiej Współpracy 2016

Oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 z Brześcia zaprasza na wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016. Zaprezentowane zostaną zdjęcia związane z realizacją projektów współpracy transgranicznej. Można je będzie zobaczyć w 4 miastach obwodowych, znajdujących się na obszarze Programu na Białorusi: w Mińsku w dniach 9-10 września, w Gomlu 12-13 września, w Brześciu 15-16 września, w Grodnie 23-24 września.

czytaj więcej »


2016-09-05

WST poszukuje pracownika na stanowisko Project Managera - ogłoszenie powtórne

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Projektu. Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny za bieżące kontakty z beneficjentami projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych stron na Białorusi.

 

czytaj więcej »


2016-08-26

Forum Poszukiwania Partnerów - 28 września, Lublin

2016-08-22

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020

2016-08-05

Szkolenie na temat partnerstwa i źródeł finansowania

2016-07-20

WST poszukuje pracownika na stanowisko Project Managera

2016-06-16

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie bialoruskiej - zaproszenie

2016-06-07

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie ukraińskiej - zaproszenie

2016-04-08

Ankieta: jaka pomoc techniczna dla potencjalnych partnerów w projektach współpracy transgranicznej

2016-03-24

Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-12-18

Komisja Europejska przyjęła nowy Program

2015-12-14

«The Crossborderer» - nowe wydanie magazynu

2015-12-11

W Żółkwi odbyło się IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy

2015-12-03

Konferencja zamykająca dla projektów parasolowych w Przemyślu

2015-10-29

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-10-23

Analiza tematyczna projektów w ramach serii "The Spirit of Cooperation"

2015-10-22

"Cooperation at the Cutting Edge" - konferencja roczna Programu

2015-10-13

Wydarzenia do Dnia Europejskiej Współpracy na Ukrainie

2015-09-29

Finał kampanii edukacyjnej dla szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

2015-09-17

Przekazanie służbom granicznym nowo wybudowanych obiektów wraz z infrastrukturą na przejściu granicznym w Połowcach

2015-09-03

Otwarcie oddziału straży granicznej "Grabowe"w rejonie szackim na Wołyniu

2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach