Zakończenie realizacji projektu 'Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi na granicy polsko-ukraińskiej'

2013-01-03

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Głównym Terytorialnym Zarządem Ministerstwa Do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Lwowskim zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi na granicy polsko-ukraińskiej" (nr ref. PBU/0081/10). W jego ramach zostały zakupione m.in. specjalistyczne samochody ratowniczo - gaśnicze w łącznej ilości 7 sztuk: 4 ciężkie samochody ratowniczo - gaśnicze (po 2 dla każdej strony) oraz 3 samochody ratownictwa wysokościowego dla strony polskiej.

Jednym z elementów realizacji projektu były także wspólne ćwiczenia sprawdzające funkcjonowanie stałej platformy współpracy ds. wdrażania transgranicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.
W przeszkoleniu wzięło udział 540 strażaków i ratowników ukraińskich oraz 23 funkcjonariuszy PSP z województw podkarpackiego i lubelskiego. Ćwiczenia zostały zorganizowane na terenie obwodu lwowskiego w dniach 10 i 11 października 2012 z wykorzystaniem samochodów zakupionych w ramach ww. projektu.

W dniach 21 i 22 listopada 2012 odbyło się spotkanie partnerów podsumowujące cele i rezultaty projektu, które zorganizowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. techniczną charakterystykę samochodów i sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach projektu, omówiono założenia do transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi i instrukcji metodycznej, przedstawiono sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń ratowniczych realizowanych na terenie Ukrainy, oficjalnie przekazano pojazdy i sprzęt ratowniczy stronie ukraińskiej oraz zaplanowano współpracę na przyszłość.
To pierwszy zakończony projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 (partner wiodący złożył już raport końcowy z realizacji projektu).
img_1950_400_01