Konferencja otwierająca projekt 'Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej'; 24-25 października 2013 r. w Tarnopolu

2013-10-22

W dniach 24-25 października 2013 r. w Tarnopolu (Ukraina) odbędzie się dwudniowa konferencja otwierająca projekt „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.  Miejsce Konferencji: Ukraiński Dom „Peremoha" Bulwar Tarasa Szewczenki 27, Tarnopol. Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Podczas dwudniowej konferencji pt. „Edukacja kulturalna - nowe czasy - nowe narzędzia" będzie podejmowana tematyka dotycząca kultury i sztuki oraz jej związku z nowymi technologiami. Pierwszy dzień będzie poświęcony wprowadzeniu do tematyki edukacji kulturalnej uprawianej za pomocą nowych mediów.

W programie zaplanowano wykład otwierający i dyskusje panelowe. Wśród zaproszonych gości są zarówno teoretycy i badacze nowych mediów (dr Radosław Bomba - UMCS, dr Piotr Celiński - UMCS, Marcin Wilkowski - Historia i Media), jak i praktycy wykorzystujących w swojej działalności artystycznej narzędzia nowych mediów (Paulina Jędrzejewska z Fundacji „Culture Shock" oraz Zbigniew Sobczuk z Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych).
Po południu odbędą się prezentacje artystów poruszających się w obszarze sztuki nowych mediów. Swoje działania zaprezentuje Alina Bąk (Fundacja Beelte), Aleksander Janas (kolektyw kilku.com), Papa Zura. Będzie można także zobaczyć jedną z prac Interaktywnego Placu Zabaw Centrum Sztuki WRO. Drugi dzień będzie miał bardziej otwartą formułę. Odbędzie się osiem tematycznych warsztatów przybliżających podejmowaną w trakcie konferencji tematykę. W konferencji uczestniczyć będzie 80-ciu przedstawicieli miejskich instytucji kultury z Lublina, Iwano-Frankiwska, Tarnopola i Równego oraz innych podmiotów prowadzących edukację kulturalną w tych miastach. 

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Lublin, a partnerami Komitet Wykonawcze Rady Miasta Tarnopol, Równe i Iwano-Frankiwsk. Projekt realizowany jest do stycznia 2015 roku. Partnerem merytorycznym projektu jest Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej.

Szczegółowy program konferencji - pobierz plik (.doc)

 inwestw_kuklt_732