Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

2015-03-04

Uwaga - termin nadsyłania zgłoszeń wydłużony do 8 maja włącznie!

Zapraszamy szkoły podstawowe (klasy V) oraz gimnazjalne (klasy I-II) z obszaru wsparcia Programu do udziału w kampanii promocyjnej, której celem jest integracja kulturowa i edukacyjna dzieci i młodzieży z regionów przygranicznych. Kampania ma także zwrócić uwagę na wdrażane projekty, które przynoszą korzyści młodemu pokoleniu. Aby przystąpić do kampanii szkoła wyznacza swój zespół, który wykonuje 4 zadania zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw edukacyjny na temat współpracy transgranicznej oraz atrakcyjny zestaw materiałów promocyjnych Programu. Najlepsze zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy zostaną zaproszone na spotkanie finałowe, które odbędzie się we wrześniu b.r. w Polsce.  

Święto współpracy terytorialnej - Dzień Europejskiej Współpracy przypada w dniu 21 września, finał odbędzie się w tygodniu przed lub po tej dacie. Organizator kampanii pokrywa zaproszonym zespołom wszystkie koszty związane z udziałem w finale, w tym koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać najpóźniej w dniu 4 maja b.r.

Jak uczestniczyć - otwórz plik PDF 

Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem zadań - pobierz plik Word

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego - pobierz plik Word

Siatka oceny wykonanych zadań - otwórz plik PDF

 

english_rgb_claim_2_418