Materiały ze szkoleń dla aplikantów

2016-12-12

Uprzejmie informujemy o zakończeniu szkoleń dla aplikantów w ramach trwającego pierwszego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział! Poniżej umieszczamy materiały, które były prezentowane w trakcie szkoleń:

I tura szkoleń

II tura szkoleń