Zaproszenie na II Transgraniczne Forum Dziennikarzy: 12-14 września 2012, Puszcza Białowieska, Białoruś

2012-08-07

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zaprasza media lokalne i regionalne na II Transgraniczne Forum Dziennikarzy. Celem spotkania jest przedstawienie projektów współpracy transgranicznej finansowanych z Programu oraz integracja środowiska dziennikarskiego z regionów przygranicznych. Forum organizowane jest z okazji Dnia Europejskiej Współpracy (więcej na www.ecday.eu).

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać załączony niżej formularz rejestracyjny do dnia 17 sierpnia b.r. na adres brest@pl-by-ua.eu oraz uzyskać akredytację Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusiprzy pomocy Oddziału WST w Brześciu.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty dojazdu oraz pobytu uczestników opisane w formularzu rejestracyjnym. Plany podróży będą ustalane indywidualnie. Dla uczestników z Polski zostanie zorganizowany wspólny autokar. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada równego podziału miejsc na regiony z obszaru wsparcia Programu (w Polsce województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie: powiat łosicki, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, powiat m. Ostrołęka i powiat m. Siedlce). Każdy uczestnik otrzyma ostateczne potwierdzenie udziału.  

Formularz rejestracyjny - otwórz plik
Zaproszenie i wstępna agenda - otwórz plik

polish_claim_color_lores_640