Головна сторінка / Стратегічні проекти

Стратегічні проекти

Відповідно до статті 2(7) Постанови Комісії (ЄК) № 951/2007 від 9 серпня 2007 року про встановлення правил реалізаціїї програм транскордонного співробітництва, що фінансуються згідно з Постановою (ЄС) № 1638/2006 Європейського парламенту та ради про встановлення Європейського інструменту сусідства і партнерства (далі – Правила реалізації), стратегічні (Large Scale) проекти – це «проекти, що складаються з комплексу робіт, заходів або послуг, спрямованих на виконання неподільної функції конкретного характеру з  чітко визначеними цілями спільного інтересу з метою впровадження транскордонних інвестицій».

 

Відповідно до статті 4 Правил реалізації, для відбору стратегічних транскордонних інвестиційних проектів не застосовується процедура оголошення конкурсу проектних пропозицій, а такі проекти спільно визначаюся країнами-учасниками, за погодженням з Європейською Комісією. Статтею 4 передбачається, що такі проекти мають бути окремо вказані в програмі або обрані на пізнішому етапі Спільним моніторинговим комітетом, який зпідтверджує їх відповідність приорітетам і заходам програми та наявність коштів в бюджеті  для цієї мети.

 

В Програмі транскордонного співробітництва Польша-Білорусь-Україна 2007-2013 вказано, що співфінансування стратегічних проектів по створенню нових пунктів переходу кордону та модернізації існуючих передбачено в рамках заходу 2.2. Ці проекти будуть відібрані та затверджені Спільним моніторинговим комітетом на пізнішому етапі. Проекти відбиратимуться згідно вимог Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС (PRAG) та на основі повністю удокументованих проектних пропозицій. Програмою також передбачається, що допомога для пунктів переходу кордону надаватиметься додатково до проектів розвитку інфраструктури кордонів, які фінансуються з Фонду зовнішніх кордонів за умови відсутності будь-якого дублювання фінансування.

 

Стратегічні проекти повинні безпосередньо відповідати положенням Програми, її приорітетам, бути ключовими для розвитку програмної території, мати чіткий транскордонний ефект, бути проектами інвестиційного (інфраструктурного) характеру, мати підтримку від влади на державному/регіональному рівні, підтверджену відповідними деклараціями у письмовій формі, відповідати стратегічним державним/регіональним документам, містити заходи, реалізація яких знаходиться у виключній компетенції Бенефіціара проекту.

 

Спільний моніторинговий комітет створив спеціальну Спільну робочу групу для визначення стратегічних проектів. Перша зустріч цієї робочої групи відбулася 20 жовтня 2009 року в приміщенні Спільного технічного секретаріату, а її метою було обговорення та затвердження Робочого документу з питань стратегічних проектів і узгодження попереднього переліку стратегічних проектів.

 

Спільна робоча група рекомендувала перелік стратегічних проектів, які мають бути впроваджені в рамках Заходу 2.2. Рішенням Спільного моніторингового комітету від 3 листопада 2009 року було затверджено робочий документ з питань стратегічних проектів та Резюме стратегічного проекту. Проекти, що визначені Спільною робочою групою як стратегічні, були запрошені до подання Резюме проекту.