Головна сторінка / Історія співпраці

Історія співпраці

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки (надалі “Програма”) в рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП) продовжує та розширює співробітництво на прикордонних територіях трьох країн, започатковане в рамках Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна INTERREG IIIA/ТACIS CBC на 2004–2006 роки (Програма Добросусідства).

Управління Програмою Добросусідства здійснювало Міністерство Регіонального Розвитку Республіки Польща, яке відповідає за регіональний розвиток. У Польщі також було створено Спільний Технічний Секретаріат Програми. На всіх етапах управління та реалізації Програми Добросусідства підтримувалась тісна співпраця з білоруськими та українськими партнерами. Незважаючи на відмінності у схемах фінансування з фондів ЄФРР та Tacis, на Території Програми було успішно реалізовано досить багато спільних проектів чітко вираженого транскордонного характеру. Тепер впровадження Програми транскордонного співробітництва в рамках ЄІСП передбачає для країн-учасниць спільні правила та однаковий доступ до єдиного спільного бюджету.

Програма Добросусідства підтримувала спільні проекти у різних сферах діяльності у межах трьох пріоритетів: конкурентоздатність прикордонних територій через модернізацію та розвиток прикордонної інфраструктури, розвиток людського капіталу та інституційне транскордонне співробітництво, включаючи безпеку на кордонах Європейського Союзу та технічна допомога.

Бюджет програми складався з коштів Європейського Фонду Регіонального Розвитку (ЄФРР) в сумі 37,8 млн.євро, а також коштів Tacis CBC на суму 8 млн. євро.

Загальну суму коштів з ЄФРР в бюджеті Програми було розподілено між трьома пріоритетами: 

Пріоритет 1

Підвищення конкурентноздатності прикордонних територій шляхом модернізації та розвитку транскордонної інфраструктури – 21 447 930 євро

Пріоритет 2.

Розвиток людського капіталу та інституційної транскордонної співпраці включно з безпекою на кордонах Європейського Союзу – 14 068 619 євро

Пріоритет 3

Технічна допомога – 2 272 321 євро

У випадку компоненту Tacis CBC Програми, конкретна сума коштів бюджету для кожного пріоритету не встановлювалась.

Фінансова підтримка надавалася тільки для некомерційних заходів на прийнятній території Програми. Проекти, що здійснювалися в рамках Програми, не могли тривати більше 24 місяців, максимальний розмір фінансування складав 1 000 000 євро. Співфінансування з коштів ЄФРР становило для проектів максимально 75 % від прийнятних коштів. Співфінансування для проекти з коштів Tacis CBC могло становити до 90% від загальної суми прийнятних коштів проекту. Співфінансування проектів з коштів ЄФРР призначалося тільки для польських заявників. Програма Tacis CBC була досупною для польских, білоруських та українських бенефіціарів, а всі заходи, реалізовані в проектах Tacis CBC, повинні були виконуватися в Білорусі або Україні.

СТС у Варшаві отримав 776 заявок і більша частина з них (46%, 358 проектів) пройшла технічну оцінку. На жаль, з причини обмеженого фінансування програми, було неможливо надати підтримку всім проектам, що були рекомендовані експертами.  Відбірковий комітет  Програми затвердив фінансування лише для 164 проектів.

Загалом, 158 проектів були повністю виконані (за виключенням додатково підписаних контрактів в 2009 році). Більшість з них було профінансовано з ЄФРР (139 проектів). 13 проектів було реалізовано завдяки співфінансуванню Tacis СBC, а 6 проектів були спільними(співфінансування з ЄФРР та Tacis CBC одночасно).

Місцеві органи влади становили найбільшу групу бенефіціарів Програми. Також серед бенефіціарів Програми були центри культури, школи, управління пожежної служби, дослідницькі центри, управління державних лісових господарств та дорожні управління, недержавні організації (асоціації та фонди).

Під час перших двох наборів домінували великомасштабні проекти (модернізація інфраструктури комунікацій, захист навколишнього середовища та розвиток інфраструктури туризму), що призвело до вичерпання коштів бюджету Пріоритету 1 уже в квітні 2006 року. Третій набір був спрямований виключно на «м’які» проекти (переважно у сфері культури, досліджень та розвитку підприємництва на прикордонних територіях), які виконувалися в рамках заходу 2.1. Під час останнього, четвертого, набору проектів можна було подавати проектні пропозиції в рамках всіх трьох пріоритетів. Зважаючи на обмеженість фінансування, було прийнято рішення надати підтримку лише неінвестиційним проектам (таким як розробка стратегій розвитку, підготовка технічної документації, технічно-економічного обгрунтування та звітів з оцінки впливу на навколишнє середовище для запланованих інвестиційних проектів).