Головна сторінка / Управління Програмою

Управління Програмою

Для цілей реалізації Програми булo створенo наступні структури:

- Спільний Моніторинговий Комітет (СМК)

- Спільний Орган Управління (СОУ)

- Спільний Технічний Секретаріат (СТС)


Спільний Моніторинговий Комітет

Спільний Моніторинговий Комітет (СМК), що складається з представників регіонів співпраці, центральних органів влади, а також інших представників, призначених кожною країною-учасницею, відповідає за якість та ефективність виконання Програми. Рішення приймаються цим органом на основі консенсусу. Таким чином, СМК приймає наступні рішення щодо Програми:

 

 • Затвердження робочих програм СОУ та СТС, перегляд адміністративних рішень Спільного Органу Управління;
 • Призначення членів оціночних комітетів;
 • Прийняття рішень щодо критеріїв відбору, остаточного вибору проектів і сум наданих грантів;
 • Прийняття рішень щодо обсягів і розподілу фінансування та ресурсів для технічної допомоги, в тому числі трудових ресурсів;
 • Розгляд всіх звітів, поданих Спільним Органом Управління, і, при необхідності, прийняття відповідних заходів;
 • На кожному своєму засіданні на основі документів, поданих Спільним Органом Управління, СМК оцінює та перевіряє результати ходу виконанняцілей Програми;
 • Розгляд спірних справ щодо повернення коштів, Спільному Органу Управління.

 

Регламент СМК

Склад членів СМК:

Польща - завантажити файл (PDF)
Білорусь - завантажити файл (PDF)
Україна - завантажити файл (PDF)

 

 

Спільний Орган Управління

 

Функцію Спільного Органу Управління виконує Міністерство регіонального розвитку Республіки Польща. СОУ несе відповідальність за реалізацію Програми згідно з  принципами раціонального управління фінансами, економії, результативності та ефективності, а також за законність та правильність її впровадження. Крім того, він повинен визначити відповідні правила та стандарти аудиту, контролю та системи обліку. Функції операційного керування та функції фінансового менеджменту розмежовано виконуються в рамках СОУ окремо. Міністр регіонального розвитку Польщі є головою Спільного органу управління.

 

До завдань СОУ зокрема входить:

 • затвердження контрактів для підписання;
 • встановлення системи моніторингу для збору інформації щодо ведення фінансового менеджменту, контролю, перевірок, аудитів і оцінки;
 • управління бюджетом технічної допомоги;
 • операційне супроводження та фінансове управління проектами, включаючи невідкладне інформування Спільного Моніторингового Комітету про всі спірні випадки з поверненням коштів;
 • складання щорічних операційних та фінансових звітів і подання звітів Спільному Моніторинговому Комітету та Європейськії Комісії;
 • створення рахунків Програми, отримання платежів від ЄК та переказ коштів на рахунки бенефіціарів та підрядників.

 

Спільний технічний секретаріат

Спільний технічний секретаріат  створено СОУ для допомоги СОУ в щоденному управлінні Програмою. Штат СТС складається з польських, білоруських та українських громадян. На сьогодні в СТС працює 18 осіб. СТС виконує наступні функції: 

 • організація засідань Спільного Моніторингового Комітету, виконання функцій секретаря засідання, а також ведення протоколу засідання;
 • підготовка пакету документів для заявника та іншої документації, відповідно до зразків, наведених у додатках до Практичного Посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄC, із необхідними змінами з метою врухування специфіки транскордонного співробітництва;
 • оголошення конкурсів проектних заявок та тендерів;
 • прийом та реєстрація проектних заявок;
 • участь в процесі оцінки проектів, організація засідань оціночних комітетів і виконання функції секретаря комітетів;
 • підготовка контрактів для підписання СОУ і перевірка всіх необхідних документів;
 • прийом та перевірка запитів на платіж та звітів, поданих бенефіціарами;
 • здійснення вибіркових перевірок (за рішенням СОУ);
 • виконання Плану з інформації та комунікації;
 • інші завдання СОУ з метою поточної реалізації Програми.

 

З метою забезпечення належної візуалізації Програми та інформування потенційних бенефіціарів, у Бресті (Білорусь) та Львові (Україна) було відкрито представництва СТС. Штат співробітників кожного представництва складається з 3 осіб. Ппредставництва,  під наглядом СОУ та СТС, виконують наступні завдання: впровадження Плану з інформації та комунікації, організаційна підтримка засідань Спільного Моніторингового Комітету, сприяння в моніторингу проектів таінші завдання , пов’язані з виконанням Програми.